Hooggerechtshoven in het VK en België hebben vergelijkbare standpunten over de deelbaarheid van niet-concurrentiebedingen

20/08/2019

Het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk oordeelde onlangs dat niet-afdwingbare beperkingen in niet-concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten kunnen worden doorgehaald of "gescheiden" van de rest van het niet-concurrentiebeding, zodat het niet-concurrentiebeding afdwingbaar wordt.

De (drie) criteria waaraan moet worden voldaan om een ontslag mogelijk te maken zijn ook interessant in de context van het Belgische recht, gezien eerdere zeer vergelijkbare uitspraken van het Belgische hooggerechtshof in 2015 (2x) en 2019. Deze laatste beslissingen betroffen echter allemaal situaties buiten een arbeidsrechtelijke context. Het is afwachten of deze rechtspraak in België ook zal worden bevestigd in een arbeidsrechtelijke context.