Disclaimer

Geen juridisch advies

De inhoud van de website www. reliance-littler.com ("Website") is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als en vormt geen juridisch advies. De informatie op de Website is mogelijk niet van toepassing op uw specifieke situatie. Daarom moet u juridisch advies inwinnen voordat u vertrouwt op informatie die op onze Website kan worden gevonden. Als u juridisch advies nodig hebt, raadpleeg dan een van onze advocaten. Reliance Littler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op haar Website en alle beslissingen die op basis daarvan worden genomen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Geen automatische advocaat-cliënt relatie

Er ontstaat geen advocaat-cliënt relatie tussen u en Reliance Littler vanwege uw gebruik van de Website.

Privacybeleid en cookies

U kunt ons huidige Privacybeleid online vinden (Privacybeleid). Het Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Disclaimer en bepaalt tevens de voorwaarden waaronder wij onze Website aanbieden en toegankelijk maken.

Toepasselijk recht

Onze Algemene Voorwaarden, ons Privacybeleid en onze Disclaimer worden beheerst door Belgisch recht en geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen en Brussel.

Neem contact op met

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via: info@reliance-littler.com.