Diensten

Wij helpen organisaties in de private en publieke sector bij alle juridische vragen over tewerkstelling. Wij verlenen onze diensten in verschillende vormen, overeenkomstig uw noden.

 • Advies
 • Procedures
 • Bijstand bij overheidsinspecties
 • Onderhandeling
 • Opleidingen op maat
 • Hotline klokkenluiders
 • Second opinions
 • Audits (vennootschapstransacties en compliance)
 • In-house dienstverlening

Uw business partner. In België en overal ter wereld.

Wij staan bekend om onze diepgaande kennis van Belgisch en Europees recht en onze flexibiliteit om deze kennis aan te wenden in een oplossingsgerichte aanpak.

Wij onderscheiden ons door onze geïntegreerde internationale aanwezigheid, waardoor wij cliënten wereldwijd kunnen bijstaan. Met onze expertise en connecties navigeren wij door complexe juridische landschappen en bieden wij begeleiding op maat voor internationale tewerkstellingskwesties.

Vertrouwde materies

Wij behandelen alle vragen die verband houden met tewerkstelling. Onze vertrouwde materies zijn, onder andere:

 • Arbeids- en freelance contracten
 • (Individueel en collectief) ontslag 
 • Vakbondsoverleg en stakingen
 • Arbeidsreglementen en -beleid
 • Onderzoeken door inspectiediensten
 • Audits (vennootschapstransacties en compliance)
 • Niet-concurrentiebedingen en bescherming tegen afwerving van cliënteel & personeel
 • Welzijn op het werk
 • Loonstructuren
 • Discriminatie
 • Klokkenluidersregelingen
 • Internationale mobiliteit
 • GDPR
 • Pensioenen
 • enz.