Terugkeer naar de formule Claeys ... of toch niet?

26/09/2023

In 2014 kende het Belgische ontslagrecht een heuse omwenteling door de invoering van de zogenaamde Wet Eenheidsstatuut. Waar voordien het onderscheid werd gemaakt tussen arbeiders en bedienden voor de berekening van opzeggingstermijnen, en in praktijk de opzeggingstermijn voor zogenaamde hogere bedienden (met een salaris hoger dan 32.254 EUR bruto/jaar) werd gebaseerd op de zogenaamde “formule Claeys”, werd dat vanaf 2014 verleden tijd. De nieuwe wet schafte namelijk niet alleen het onderscheid tussen beide categorieën van werknemers af (toch voor de opzeggingstermijnen), maar legde ook eenvormige regels op inzake de berekening van opzeggingstermijnen van hogere bedienden. Het leek dan ook dat de formule Claeys voorgoed begraven kon worden. 

Echter, in het voorjaar van 2023, zag het er naar uit dat deze formule terug van onder het stof gehaald moest worden. 

Met een wet van 20 maart 2023 werden enkele wijzigingen aangebracht aan de Wet Eenheidsstatuut. Deze wet voorziet dat vanaf 28 oktober 2023 (datum van in werking treden van de nieuwe wet), de opzeggingstermijn in geval van ontslag gegeven door de werknemer in elk geval steeds op 13 weken geplafonneerd zal worden, ongeacht of de werknemer al in dienst was voor 2014 of slechts nadien werd aangeworven. 

Bovendien, waar tot voor kort voor de berekening van de opzeggingstermijn steeds gebruik gemaakt moest worden van een twee-stapsysteem indien de werknemer voor 2014 in dienst was (een berekening op basis van de anciënniteit verworven tot 31 december 2013, opgeteld met de berekening van de opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 2014), zal dit in de toekomst niet meer nodig zijn bij ontslagname door de werknemer. 

Deze laatste wetswijziging verliep echter niet vlekkeloos. In zijn enthousiasme heeft de wetgever ook de in 2014 ingevoerde regel weggevaagd die stelt dat de hogere bedienden die reeds in dienst waren vóór 1 januari 2014, bij ontslag recht hebben op 1 maand opzeggingstermijn per jaar anciënniteit binnen de onderneming. Met het verdwijnen van deze bepaling, leek het er even naar uit te zien dat de formule Claeys hier een comeback zou maken. Een wetsontwerp van 8 september beoogt deze fout recht te zetten. Het blijft echter afwachten of deze wet op tijd, het wetgevende proces zal doorlopen hebben, om te voorkomen dat vanaf 28 oktober 2023 de formule Claeys haar wederoptreden maakt. 

Bij Reliance Littler volgen we dit nauwgezet op en houden we u op de hoogte!