Arbeidsdeal en de Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden: quoi de neuf?

22/11/2022

Het Belgische parlement heeft de wet van 3 oktober 2022 goedgekeurd, ook wel gekend als de Arbeidsdeal. Sommige bepalingen van deze wet treden reeds op 20 november 2022 in werking . De Arbeidsdeal beoogt enerzijds meer mensen aan het werk te zetten en anderzijds het evenwicht tussen werk en privéleven van werknemers te verbeteren. Om dit te bereiken, worden een reeks maatregelen ingevoerd die nieuwe verplichtingen meebrengen voor werkgevers, waarbij slechts een beperkte tijd is voorzien om deze te implementeren.

Verder heeft België in november 2022 wetgeving aangenomen om zowel de EU-richtlijn inzake transparante arbeidsvoorwaarden als de EU-richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en verzorgers te implementeren.

Deze memo's zijn louter informatief en hebben niet de bedoeling om juridisch advies te vervangen.

Reliance Littler is beschikbaar voor vragen om u te helpen bij de implementatie van deze nieuwe maatregelen in uw bedrijf.