Vertrouwenspersoon wordt verplicht

26/09/2023

De welzijnswetgeving kent reeds enige tijd de figuur van de vertrouwenspersoon. Dit is een personeelslid of een aan het bedrijf externe persoon die een laagdrempelig aanspreekpunt vormt voor werknemers die worstelen met psychosociale risico’s op het werk. 

De aanstelling van zo’n vertrouwenspersoon is niet verplicht, tenzij indien alle werknemersvertegenwoordigers van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) hierom vragen.

In dat laatste komt nu verandering: de wetgever heeft een ontwerp van wet voorbereid welk voorziet in de verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon in ondernemingen met 50 werknemers of meer. In ondernemingen met minder werknemers, zal de verplichting ook gelden voor zover alle leden van de vakbondsafvaardiging of, bij afwezigheid hiervan, alle werknemers hierom verzoeken.

De procedure om de vertrouwenspersoon aan te stellen, wijzigt niet. De werkgever moet in de eerste plaats streven naar het akkoord van het CPBW. Bij gebrek hieraan, zal de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk tussenkomen en trachten de partijen te verzoenen. Indien geen verzoening wordt bereikt, zal de inspectie een advies verlenen en beslist de werkgever – indien deze beslist om het advies niet te volgen, moet hij het CPBW motiveren waarom.

Voor ondernemingen met 50 werknemers of meer moet minstens 1 vertrouwenspersoon deel  uitmaken van het personeel. Eens aangeduid, beschikt de vertrouwenspersoon over twee jaar om de nodige opleiding te volgen. Vergeet zeker ook niet de naam van de vertrouwenspersoon op te nemen in je arbeidsreglement.

De voorziene wetswijziging moet nog worden goedgekeurd door het parlement. De ontwerp wettekst voorziet dat de verplichting in werking zou treden de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Wij volgen dit voor u op en houden u op de hoogte.

In geval van vragen staat het team van Reliance Littler voor u klaar.