Big Brother is (not!) watching you – de GBA over het gebruik van permanente camerabewaking op de werkvloer

01/12/2023

De Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft in een prima facie beslissing van 23 november 2023 (154/2023) zich uitgesproken over het gebruik van permanente camerabewaking op de werkvloer.

In het betreffende geval werd er door een werknemer een klacht neergelegd bij de GBA tegen diens werkgever na installatie van verschillende bewakingscamera’s op de werkvloer. Hoewel het doel van deze bewakingscamera’s het voorkomen van diefstal of agressie was, werden de bewakingscamera’s op zodanige wijze geplaatst dat het personeel – op permanente wijze – onder toezicht stond van deze bewakingscamera’s. De werknemers zouden in dit geval ook voortdurend worden aangesproken door de veiligheidsfirma van de werkgever op basis van de beelden.

In voornoemde beslissing van de GBA wordt verduidelijkt dat camerabewaking met het oog op het verzekeren van de veiligheid en met het oog op de bescherming van de goederen van de onderneming tegen diefstal, een gerechtvaardigd doel kan zijn, doch dat dit doel – in het concrete geval - wordt voorbij geschoten doordat deze bewakingscamera’s eveneens een permanent toezicht inhouden op de arbeidsprestaties van de personeelsleden op de werkvloer. De controle van de arbeid van de personeelsleden vormt immers een doeleinde dat is te onderscheiden van het verzekeren van de veiligheid en bescherming tegen diefstal. 

De GBA oordeelde dan ook dat de wijze waarop de camerabewaking werd geïnstalleerd in strijd was met de GDPR en het beginsel van minimale gegevensverwerking. De GBA reikt de betreffende werkgever evenwel concrete maatregelen aan om de situatie op de werkvloer in regel te stellen met de GDPR, nl.:

  • Het personeel dient op behoorlijke wijze te worden geïnformeerd over de doeleinden waartoe de bewakingscamera’s worden aangewend; én
  • Permanente controle van de werkzaamheden van het personeel dient te worden vermeden. 

Heeft u vragen over het invoeren van bewakingscamera’s op de werkvloer en/of over de controle van arbeidsprestaties van uw werknemers in het algemeen? De experts van Reliance Littler staan te uwer beschikking.