Levenslang leren – opvolging van het opleidingsrecht met het Federal Learning Account

13/12/2023

De arbeidsdeal – die eind 2022 in wetteksten werd gegoten - voerde heel wat nieuwigheden in. Zo zijn bedrijven met minstens 20 werknemers verplicht om jaarlijks een opleidingsplan op te stellen. Daarnaast werd ook voorzien in het individueel opleidingsrecht voor elke werknemer in bedrijven met minstens 10 werknemers: werknemers hebben recht op vijf opleidingsdagen per jaar (vanaf 2024, voor 2023 waren dit er vier). Sectoraal kunnen er afwijkingen worden afgesproken, wat ook werd gedaan (onder andere in Paritair Comité 200). 

Om werkgevers en werknemers in de mogelijkheid te stellen het overzicht te behouden van deze zaken heeft de overheid het Federal Learning Account geïntroduceerd. 

De werkgever zal verplicht bepaalde zaken moeten registreren en nakijken. Zo moeten de gegevens van de werknemers moeten worden toegevoegd – en elk kwartaal aangevuld voor nieuwe werknemers. Ook moet de werkgever elk kalenderkwartaal doorgeven hoeveel opleidingsdagen of -uren de werknemer heeft gevolgd, waarbij hij ook een omschrijving geeft van de basiskenmerken van de gevolgde opleiding. Verder zal de werkgever ook steeds moeten nagaan of het opleidingskrediet per werknemer zoals dit berekend werd Sigedis (de overheids-vzw die het Federal Learning Account beheert), correct is. 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens in het Federal Learning Account ligt bij de werkgever. Eenmaal per kwartaal maakt Sigedis bovendien een lijst over aan de sociale inspectie waarop alle werkgevers worden opgenomen die de bovenstaande verplichtingen niet hebben nageleefd. Het is dus belangrijk dat werkgevers dit steeds goed opvolgen, om te eventuele sancties te vermijden, in geval van niet-naleving van de regels. 

Werknemers zullen via www.mycareer.be het overzicht kunnen behouden op het aantal opleidingsdagen waar zij recht op hebben. Indien ze merken dat bepaalde gegevens ontbreken of niet correct zijn, kunnen werknemers de werkgever vragen dit recht te zetten.

We wachten nog op een koninklijk besluit om de datum van inwerkingtreding te bepalen, doch uiterlijk wordt het Federal Learning Account actief op 1 april 2024.

Bij vragen kan je terecht bij onze experts.