Intern meldingskanaal - verduidelijking van de drempel van 50 werknemers

27/12/2023

De wet van 28 november 2022 inzake de klokkenluiders verplicht elke juridische entiteit in de private sector met 50 of meer werknemers een intern meldingskanaal op te richten. Voor de berekening van de drempel van 50 werknemers verwijst de wet naar de wet betreffende de sociale verkiezingen, zonder verdere precisering. 

 

Op 19 december 2023 heeft de Commissie voor Economie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in eerste lezing een wetsvoorstel aangenomen met als doel de berekening van deze drempel te verduidelijken. Het wetsvoorstel bepaalt dat de berekening van de drempel van 50 werknemers elk jaar op 1 januari moet worden gecontroleerd, en dat de vier kwartalen van het voorgaande kalenderjaar de referentieperiode vormen. Uitzendkrachten (met uitzondering van diegenen die vaste werknemers vervangen) moeten a priori geteld worden over het hele voorgaande jaar (in tegenstelling tot de beperking tot één kwartaal in het kader van sociale verkiezingen).

 

Hoewel het wetsontwerp enige verduidelijking biedt, lijkt het ons ook een nieuwe bron van verwarring te creëren omdat de term 'juridische entiteit' voor deze berekening wordt vervangen door het begrip 'onderneming' (mogelijk gedefinieerd als de 'technische bedrijfseenheid'), terwijl de andere bepalingen van de wet verwijzen naar de juridische entiteit.

 

De advocaten van Reliance Littler volgen dit verder op en in geval van vragen staan wij voor u klaar.