Beëindiging wegens medische overmacht: nieuwe regels toepasselijk vanaf 1 april 2024

29/03/2024

Vanaf 1 april 2024 moet een werkgever die een contract beëindigt wegens medische overmacht (i) het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) inlichten en ook (ii) een vergoeding van 1.800 euro betalen binnen 15 dagen na de beëindiging. Deze vergoeding moet worden betaald aan een zogenaamd "Terug Naar Werk Fonds" dat zal worden beheerd door het RIZIV. De betaling vervangt de huidige verplichting voor de werkgever om outplacement aan te bieden.

Deze verplichtingen gelden niet als het de werknemer is die vaststelt dat het contract werd beëindigd omwille van medische overmacht.

Werknemers van wie het contract wordt beëindigd omwille van medische overmacht zullen nu bij het Terug Naar Werk Fonds een voucher van 1.800 euro kunnen aanvragen ter dekking van de kosten van een gespecialiseerde, gepersonaliseerde dienstverlening (zoals loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching), voorzien door een door het RIZIV erkende dienstverlener.

Meer informatie op de website van het nieuwe Terug Naar Werk Fonds: 

Het Terug Naar Werk – fonds | RIZIV (fgov.be)