Erelonen

Het belang van transparantie

Vertrouwen vereist een open communicatie tussen cliënt en advocaat. Wij communiceren transparant over onze tarieven en honoraria, alsook over de financiële kosten-baten. Wij werken zowel met uurtarieven als met alternatieve prijsmodellen. Onze prestaties worden maandelijks gefactureerd, zodat u de kosten van nabij kunt blijven opvolgen.