Stéphanie De Ridder (Brussel, 1980) is advocate sinds 2004.

Ze beoefent alle aspecten van het human resources-recht voor bedrijven (zowel Belgische als buitenlandse), kaderleden en bedrijfsleiders. Haar voorkeurmateries zijn adviesverlening op het gebied van  het sluiten van arbeids- en consultancycontracten, het opzetten van competitieve salarisstructuren, internationale mobiliteitskwesties (met inbegrip van immigratie), beëindiging van het dienstverband, einde loopbaankwesties, conflictbeheer en gerechtelijke procedure.

Ze biedt ook hulp bij alle zaken die te maken hebben met de sociale zekerheid van migrerende werknemers en contacten met de autoriteiten. Ze heeft een opleiding als Data Protection Officer (DPO) gevolgd en beheerst vragen op het gebied van gegevensbescherming (GDPR).

Stéphanie publiceert regelmatig in verschillende tijdschriften gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. 

Stéphanie is in 2003 met grote onderscheiding als licentiate in de rechten afgestudeerd aan de Universiteit van Louvain. Ze heeft eveneens een Diploma van gespecialiseerde studies in ondernemingsrecht behaald aan de Universiteit van Gent (2004 – GGS van het Bedrijfsrecht, optie Sociaal en Fiscaal Recht).

Haar werktalen zijn Frans, Nederlands en Engels.

Van 2004 tot 2010 heeft ze haar beroep als advocate uitgeoefend binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels. Van 2010 tot 2011 heeft zij haar expertise en kennis van haar domein verder ontwikkeld als juridisch adviseur-expert binnen het team sociaal recht van Belfius Bank. Zij vervoegde het advocatenkantoor Crabeels-Michaux in 2011, dat in 2013 is gefusioneerd met Reliance Littler. Sinds 2019 draagt zij bij aan het succes van Reliance Littler als vennoot.