Yne Machiels (Lier, 1990) is advocate sinds september 2012.

Zij verleent advies inzake alle vragen die kunnen rijzen in het kader van tewerkstelling en zelfstandige samenwerking, op collectief én individueel vlak in zowel de private als de publieke sector, en staat cliënten eveneens bij in het kader van gerechtelijke procedures en sociale inspecties. Zij heeft een bijzondere interesse in vraagstukken die betrekking hebben op privacy, internationale mobiliteit, discriminatie, klokkenluiders, herstructureringen en ontslagdossiers en staat frequent buitenlandse bedrijven bij die een activiteit in België wensen op te starten. 

Yne treedt eveneens regelmatig op als spreker bij seminaries.

Ze behaalde haar Master in de Rechten, met bijkomende vermelding specialisatie Sociaal Recht, aan de Universiteit Antwerpen (2011 – onderscheiding). Aansluitend behaalde zij een aanvullende Master in sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles (2012 – onderscheiding). Yne behaalde eveneens met grote onderscheiding het attest van de Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven (2020).

Haar werktalen zijn Nederlands, Frans en Engels.

Alvorens Reliance Littler te vervoegen in december 2015, heeft Yne van 2012 tot 2015 haar beroep als advocate uitgeoefend binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels. Sinds 2023 draagt zij bij aan het succes van Reliance Littler als vennoot.