Alexander Maes (Leuven, 1992) is advocaat sinds 2021. Daarnaast is hij sinds 2015 verbonden aan de UHasselt.

Hij verdedigde er met succes zijn doctoraat dat handelt over psychische kwetsbaarheden en hun verband met vragen inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Momenteel is hij er deeltijds aangesteld als postdoctoraal onderzoeker en is hij betrokken bij het vak ‘Advanced Employment Law’ over Europees en internationaal arbeidsrecht.

Alexander behaalde zijn Masterdiploma in de Rechten aan de KU Leuven (2015, onderscheiding). Hij publiceert regelmatig in diverse vaktijdschriften over onderwerpen binnen het sociaal recht en discriminatierecht.

Zijn werktalen zijn Nederlands, Engels en Frans.

Alexander vervoegde Reliance Littler in oktober 2021.