Catherine Kerrebrouck (Oostende, 1988) is advocaat sinds 2012.

Zij beoefent alle aspecten van het human resources-recht, op het vlak van zowel adviesverlening als het voeren van gerechtelijke procedures. Zij heeft eveneens een expertise ontwikkeld op het vlak van tewerkstelling in de publieke sector.

Catherine behaalde haar Masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit van Gent (2011 – grote onderscheiding). Zij behaalde aanvullend een Aanvullende Master in sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles (2012 – onderscheiding).

Haar werktalen zijn Nederlands, Engels en Frans.

Catherine heeft haar beroep als advocaat uitgeoefend binnen het Employment, Pensions & Benefits departement van Deloitte Legal en Rasschaert advocaten alvorens Reliance Littler te vervoegen in mei 2015 en opnieuw in mei 2021, nadat zij een korte tijd actief was als juridisch adviseur binnen de werkgeversfederatie Fevia.